سرمایه انسانی

کارهای بزرگ با تیمی کوچک و صمیمی!

با تیم ما آشنا شوید...

• مهندس وحید سعدی


دانش آموخته دکتری تخصصی کارآفرینی دانشگاه تهران با گرایش کسب و کارکارشناس کارآفرینی و توسعه کسب و کار ها در حوزه صنعت و خدمات

• محمد امین کشمیری

دانش آموخته دکترای تخصصی کارآفرینی با گرایش فناوری دانشگاه تهرانکارشناس کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری های نوین و خدمات

• علیرضا هاشمی نکو


دانش آموخته تخصصی کارآفرینی دانشگاه تهران با گرایش آموزش
کارشناس کارآفرینی و سرمایه و مدیریت مالی

• مهندس رحمت الله امامی


دانش آموخته کارشناسی ارشد نرم افزار و سیستم های پیشرفته فناوری اطلاعات
کارشناس کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات
• محمدجواد سعدی


دانش آموخته مهندسی معماریمشاور رسانه سینما و تلویزیون و تبلیغات دیجیتال


• اسماعیل طالبی مزرعه شاهی
دانش آموخته مهندسی برق
مشاور کارآفرینی در حوزه خدمات و صنعت برق

• فرزاد عباسی

دانش آموخته مهندسی نرم افزارکارشناس کسب و کارهای دیجیتال و بازاریابی و فروش


• مهندس رضا مرادی
دانش آموخته مهندسی برق الکترونیک
کارشناس طراحی و مهندسی سامانه های الکترونیکی و دیجیتال

• اسماعیل اویسی
دانش آموخته مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و فناوری اطلاعات


• حسن حنیفی
دانش آموخته مهندسی نرم افزار
کارشناس نرم افزار و طراحی سایت

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.