شبکه همکاران و حامیان

کارهای بزرگ با تیمی کوچک و صمیمی!

شبکه همکاران و حامیان


• شرکت اردوهای دنیای مجازی الوند

• موسسه فرهنگی رسانه پردازان خلاق

• موسسه فرهنگی گویش ملل متین

• شرکت یخ سازی شهرگیر

• شرکت فنی مهندسی دوام انرژی

• مرکز علمی کاربردی امام خمینی(ره)

• شرکت تعاونی سنا چین

• پردیس تولید محتوا فرا کلاب

• برند سالم

• مرکز ایثارگران و جانبازان انصار

• موسسه نام آوران

• شهرداری تهران

• کوکباز (کسب و کارهای بازنشستگان)

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.