اسپانسرینگ و مشارکت

کارهای بزرگ با تیمی کوچک و صمیمی!

اسپانسرینگ و مشارکت


• شرکت فنی مهندسی نوآوران خلاق پارسی

• موسسه فرهنگی هنری رسانه پردازان پیشرو

• مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی

• کانون آگهی و تبلیغات نوآوران پیشرو

• موسسه مشاوره شغلی و کاریابی نوآوران پیشرو

• موسسه کاریابی الکترونیکی نوآوران پیشرو

• آکادمی آموزشی ماندگار

• شرکت فیلمسازی فدک فیلم

• دفتر پخش فیلم نسیم صبا

• انتشارات سبک نو

• موسسه حفاظتی مراقبتی رابین نظم پایا

• گروه گادا

• آموزشگاه فنی حرفه ای نوآوران پارسی

• آکادمی بین المللی ماندگار

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.