فرصت های همکاری

کارهای بزرگ با تیمی کوچک و صمیمی!

فرصت های همکاری


1- کارشناس ارشد کارآفرینی و مدیریت

2- کارشناس مسلط به برنامه نویس تحت وب

3- کارشناس مسلط به برنامه نویس تحت اندروید

4- کارشناس مسلط به فنون بازاریابی

5- کارشناس روابط عمومی و تبلیغات

6- کارشناس مسلط به نرم افزارهای گرافیکی دو بعدی

7- کارشناس مسلط به ترجمه متون انگلیسی

8- کارشناس مسلط به فنون ویراستاری

9- کارشناس مسلط به فنون خبرنگاری و تولید خبر

10- کارشناس مسلط به فنون فیلمبرداری و عکاسی صنعتی

11- کارشناس مسلط به امور مالی

12- کارشناس مسلط به شبکه و سیستمهای حفاظتی مراقبتی

13- کارشناس مسلط به بازرگانی خارجی

14- کارشناس مسلط به فروش الکترونیکی

15- کارشناس مسلط به تولید محتوای دیجیتال

16- کارشناس مسلط به طراحی سایت تحت نرم افزارهای Open Source

17- کارشناس مسلط به امور مشتریان

18- کارشناس مسلط به نرم افزارهای تحلیل آماری

19- کارشناس جمع آوری ، پایش و مستندسازی اطلاعات

20- کارشناس مسلط به اتوماسیون اداری تحت آفیس

21- کارشناس مرکز تماس مشتریان

22- کارشناس انبارداری و سرجمعداری

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.