کارآفرینی عمل گرا

مطالب خواندنی و مفید در کارآفرینی عمل گرا این شرکت

کارآفرینی خانگی


0

کسب و کار خانگی / Home Business

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه طی چند دهه اخیر توجه خاصی به موضوع کارآفرینی و کارآفرینان شده است . دلیل توجه به موضوع، نقش مهم، مثبت و سازنده کارآفرینان در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهره¬برداری از این انرژی و نیروی بالقوه در مقابله با مسائل و چالش¬هایی نظیر تورم، رکور و به خصوص بیکاری بوده است.

سه دليل مهم توجه به موضوع کارآفريني عبارتند از : 1) توليد ثروت 2)توسعه فناوری(تکنولوژي) و 3) اشتغال مولد.

امروزه كسب و كارهاي خانگي به عنوان راه¬كاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب مي¬گردند. قابليت انجام اين نوع كسب و كار در منزل سبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلين آن¬ها مي شود، كه از جمله مي¬توان به کاهش هزینه¬های سربار در محسبه بهای تمام شده هزینه تولید کالا و خدمات از طریق حذف هزينه¬هایی مانند تهیه كارگاه/دفترکار، اياب و ذهاب و همچنین استفاده از نيروي كار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه¬هاي كار خانوادگي ، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي به شيوه استاد- شاگردي بين اعضاء خانواده و غیره اشاره نمود.

منظور از مشاغل خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و یا اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.

شاغلین در حوزه کسب و کار خانگی برای کسب منافع به صورت های زیر فعالیت می نمایند :

1- انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی.

2- انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی.

3- انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه های بالا دستی تامین کننده مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه ای.


دانلود فایل قانون حمایت از مشاغل خانگی