جشنواره و نمایشگاه کوکباز

جشنواره و نمایشگاه کوکباز

جشنواره و نمایشگاه کوکباز

اولین جشنواره ملی و نمایشگاه کسب و کارهای بازنشستگان نیروهای مسلح و خانواده آنها(کوکباز) از تاریخ 4 تا 5 شهریور 1398 در تهران باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد. در آیین اختتامیه این جشنواره به صاحبان ایده ها و کسب و کارهای برتر منتخب هیات داوران جوایز نقدی همراه با تندیس و لوح اعطا شد.
محورهای جشنواره عبارتند از:
1. ایده های راه اندازی کسب و کار
2. محصول آماده برای عرضه به بازار
3. کسب و کارهای نوپا، کوچک و متوسط
4. کسب و کارهای تعاونی و مشارکتی بزرگ
اطلاعات تکمیلی در سایت جشنواره کوکباز به نشانی http://kookbaz98.ir

شرکت فنی مهندسی نوآوران خلاق پارسی و مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی در این رویداد ترویجی و توانمندسازی با ارایه محصولات حوزه اینترنت اشیاء و هوشمندسازی کسب و کارها حضور فعال و کارا داشت.