مشاوره

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

مشاوره


مشاوره فرآیندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلات خود اقدام می‌کند، بر نکات ناشناخته شخصیت خود آگاهی می‌یابد، بر اثر تعامل و رابطه مشاوره‌ای با مشاور، به جستجوی راه حل برای مشکلاتش می‌پردازد. به بیان دیگر مشاوره جریان فعال و پویایی بین مراجع و مشاور است که از طریق آن مراجع نحوه برقراری ارتباط با دیگران را می‌آموزد؛ شیوه‌های معقول برای ارضای نیازهایش را یاد می‌گیرد؛ احساسات ناشناخته‌اش را می‌شناسد؛ اطلاعات وسیع و عمیقی درباره خویشتن به دست می‌آورد و پس از شناخت اهداف زندگی، چگونگی رسیدن به آن‌ها را معین می‌سازد. از این دیدگاه، اعتقادات و نگرش‌ها و رفتار و در نهایت شیوه زندگی فرد از طریق مشاوره دگرگون می‌شود. در اصل مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است. مشاوره جریانی است که در آن وجود ارتباط خاص بین مراجع و مشاور ضرورت دارد. مشاوره رابطه‌ای آموزشی بین مراجع و مشاور است که در آن بر یادگیری تأکید می‌شود. مشاور می‌کوشد تا با بهره‌گیری از صلاحیت‌های علمی و تجارب شغلی خود، مراجع را در شناخت امکانات و کسب بینش بیشتر در جهت حل مشکلاتش یاری دهد.
برای راه اندازی یک کسب و کار موفق فرد علاوه بر کسب دانش و داشتن مهارت مکفی و تجربه نیازمند مشاوره از اشخاص صاحب صلاحیت علمی و عملی نیز می باشد. مشاوران خبرگان حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار می باشند که علاوه بر دانش کلاسیک دارای کوله باری از تجربه ارزشمندند. دانش نظری و کلاسیک را از طریق تحصیل می توان کسب کرد اما کسب تجربه نیازمند هزینه های انسانی و مالی است که در بسیاری از موارد ناخوشایندند و اساساً به عنوان عبرت آموزی و مسیر ناصواب که منجر به شکست و یا هزینه قابل توجه شده اند برای مخاطب بازگو می شود تا در مسیر پیش رو با بصیرت طی طریق نماید.
دستورالعمل اجرایي تاسيس "مراکز مشاوره، اطلاع¬رسانی و خدمات كارآفريني" در جلسه مورخ 19/4/90 شورای عالی اشتغال کشور تصويب و ابلاغ شده است.
احراز صلاحیت علمی و اجرایی مشاورین حوزه کارآفرینی و کسب و کار به صورت رسمی براساس دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره، اطلاع¬رساني وخدمات کارآفريني توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران انجام شده و به اشخاص حقوقی علاقمند به فعالیت قانونی در این حوزه ، مجوز رسمی اعطا شده است.
آخرین فهرست مراکز معتبر و دارای صلاحیت های علمی و قانونی در سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قابل دریافت و مشاهده است.
مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآواران خلاق پارسی براساس ابلاغ وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ، یکی از مراکز رسمی و قانونی مورداشاره به شمار می آید.
متقاضیان و علاقمندان به دریافت مشاوره و خدمات کارآفرینی می توانند از خدمات رایگان و تعرفه ای این مرکز جهت راه اندازی و یا بهبود کسب و کار خود استفاده هدفمند و مطلوب به عمل آورند.
فعاليت مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآواران خلاق پارسی در چارچوب مجوز صادره می¬تواند در تمامی یا بخشی از فعالیت¬های ذیل باشد :
• ارائه مشاوره¬هاي تخصصي مرتبط با تهیه و اجرای طرح کسب و کار به صاحبان ایده های نوآورانه
• هدايت صاحبان سرمايه و ایده در چارچوب طرح¬هاي نوآورانه و بازارپذير کسب و کار
• ارائه مشاوره¬هاي تخصصي به کارآفرینان با رویکرد افزايش رقابت-پذيري در بازارهای هدف
• ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص مباحث قانوني و حقوقي و ارائه راهکارهای تامين مالي طرح¬هاي نوآورانه
• ارزيابي همه¬جانبه(فني- اقتصادي) طرح¬هاي نوآورانه و تبيين فرايندهاي مدت و شاخص¬های سودآوری
• ارايه مشاوره به منظور جذب فناوری¬های نوین، به کارگیری تكنولوژي¬های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاه¬هاي اقتصادي
• ارائه خدمات مشاوره¬ی آموزشی، برنامه¬ريزي و مديريتي
• برگزاری رویدادهای کارآفرینی از جمله اردوها و تورهای کارآفرینی و نظاير آن
• ارائه آموزش¬های كارآفريني به تيم هاي داراي ايده و کسب و کارهای نوپا
• اجرای برنامه¬های شتابدهندگی
• در اختیار گذاشتن فضا و امکانات مناسب برای تيم هاي داراي ايده با هدف ايجاد كسب و كار
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.