آموزش

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

آموزش


فعالیت¬های آموزشی هر کشور را می¬توان سرمایه¬گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست؛ هدف اصلی این سرمایه¬گذاری توسعه انسانی است؛ به عبارت دیگر، هدف فعالیت¬های آموزشی رشد آگاهی و توانایی¬های بالقوه انسان است. علاوه بر این، به طور کلی آموزش وسیله¬ای برای شناسایی مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه و پی بردن به راه حل¬های مناسب برای آنهاست.
یکی از اهداف آموزش و ترویج کارآفرینی تحریک انگیزه¬ها در افرادی است که خصوصیات کارآفرینانه دارند. شناخت این افراد از توانایی¬های خود و آگاهی دادن در این زمینه و برانگیختن آن¬ها از اصلی¬ترین وظایف آموزش کارآفرینی است. تحریک انگیزه-هایی از قبیل میل به کسب ثروتٍ توفیق¬طلبی، استقلال¬طلبی، تمایل به ساختن چیزی نو، قبول نداشتن شیوه¬های موجود، قرار نگرفتن فرد در پایگاه اجتماعی که لیاقتش را ندارد و نظایر آن موجب می¬شود که فرد در مسیر کارآفرین شدن قرار گیرد.
آموزش¬ کارآفرینی به سه دوره تقسیم می¬شوند:
1- قبل از تأسیس شرکت(راه اندازی کسب و کار): در دوره قبل از تأسیس، فرد کارآفرین چگونگی راه¬اندازی یک کسب و کار و مراحل آن، چگونگی انجام دادن کارهای گروهی و مهارتهای ارتباطی و نظایر آن را می¬آموزد.
2- زمان تأسیس شرکت : در زمان تأسیس، وی باید در زمینه مسائل مالی، شناخت بازار، اصول مدیریت، بیمه، اقتصاد، قانون کار، امور حقوقی و نظایر آن آگاهی و تبحر لازم را کسب کند.
3- و بعد از تأسیس شرکت(اداره شرکت) : توانایی مدیریت توسعه و رشد شرکت، یافتن شیوه¬های جدید، رقابت و حفظ موقعیت در بازار و یافتن بازارهای جدید نیز از جمله مهارت¬های مورد نیاز کارآفرین بعد از تأسیس شرکت به شمار می¬روند.
کلیه هدف¬ها و مراحل یاد شده به منظور ایجاد انگیزه در افراد و پرورش کارآفرینان جدید، آگاهی دادن، هدایت و تشویق کارآفرینان برای کسب و مهارت¬های لازم و ارائه آموزش¬های ضروری برای کسب مهارت¬های موردنیاز به کارآفرینان صورت می¬گیرد و طی آن¬ها برای موفقیت کارآفرینانی که قبلاً هیچ¬گونه سابقه و زمینه محیطی لازم برای آنان فراهم نبوده، ضروری است.
آموزش کارآفرینی فرایندی نظام¬مند، آگاهانه و هدفگر است که طی آن افراد غیرکارآفرین، ولی دارای توان بالقوه، به صورت خلاق تربیت می¬شوند. در واقع، آموزش کارآفرینی فعالیتی است که از آن برای انتقال دانش و اطلاعات مورد نیاز برای کارآفرینی استفاده می¬شود که در نتیجه، افزایش، بهبود و توسعه نگرش¬ها مهارت¬ها و توانایی¬های افراد غیرکارآفرین را در پی خواهد داشت.
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.