طرح کسب و کار (Business Plan)

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

طرح کسب و کار (Business Plan)


طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.
نوشتن طرح توجیهی کسب و کار یک مرحله میانی و شاید بتوان گفت اختیاری است اما طرح کسب و کار به عنوان نقشه راه و سند اطلاعاتی عملیاتی پایه برای تبیین جنبه های مهم کسب و کار می باشد.
طرح نشان می دهد که بمنظور یک کسب و کار محرز ، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین ، وظیفه اش را انجام داده است.
طرح نشان می دهد که بمنظور یک کسب و کار محرز ، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین ، وظیفه اش را انجام داده است.
برای راه اندازی یک کسب و کار پس از شناسایی و ارزیابی فرصت باید سند مهم طرح کسب و کار به عنوان سند اصلی بررسی های دقیق توصیف کسب و کار، خلاصه کسب و کار، مشخصات مجری طرح و همکاران ، استراتژی های کسب و کار ، بازاریابی ، بررسی و تجزیه و تحلیل مالی تهیه گردد. البته قبل از تهیه سند طرح کسب و کار می توان مطالعه امکان سنجی و توجیه همه جانبه طرح کسب و کار نیز انجام داد.
طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:
1- مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد باید با دقت فکر کند زیرا این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد.
2- مالک کسب و کار، برای راه اندازی آن معمولا نیازمند سرمایه است و برای تامین مالی کسب و کار نیازمند ارایه سند توجیه مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از موسسات مالی و اعتباری، بانکها و سرمایه گذاران و متقاعد نمودن آنها است.
فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و قبل از هدر رفتن مقدار زیادی از زمان و هزینه، شناسایی کنند.
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امری پردردسر ، اما ضروری است ، روند برنامه ریزی ، مدیران یا کارآفرینان را وادار می کند که کاملا دریابند آنچه را که می خواهند بدست بیاورند و اینکه چطور و کی آنرا انجام دهند. حتی اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد ، طرح کسب و کار می تواند برای دوری گزیدن از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهانی نقش حیاتی را بازی کند.
طرح کسب و کار یک نقشه راه برای استفاده از فرصت ها و مقابله با موانع است. این طرح برای ایجاد، توسعه و اجرای یک پروژه بزرگ و یا ایجاد یک کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعی است که هر یک از این کاربردها می‌تواند شکل طرح و کسب و کار را تغییر دهد. برای مثال نباید توقع داشت طرح کسب و کاری که برای تاسیس یک شرکت کوچک نگاشته شده با طرح کسب و کار یک شرکت بزرگ چند ملیتی که قصد ایجاد یک بخش جدید را دارد یکسان باشد، ضمن اینکه مخاطبان متفاوت، نیازمند اطلاعات متفاوتی هستند. لذا در طرح کسب و کار باید بیشتر به نیاز اطلاعاتی مخاطبان توجه کرد. مثلا توجه بانک ها بیشتر به عملکرد کوتاه مدت است و سرمایه گذارانی که قصد تملک بخشی از یک کسب و کار نوپا را دارند بیشتر به پتانسیل‌های بلند مدت شرکت توجه دارند.
با این وجود معمولاً طرح کسب و کار از یک چارچوب کلی پیروی می‌نماید. برای نگارش طرح کسب و کار باید حتماً اقدام به شرح فرصت، برنامه ها و برآورد توانمندی کار آفرین برای بهره برداری از آن و در نهایت سود و زیان ناشی از اجرای طرح نمود.
یک طرح کسب و کار دارای بخش های متنوع و مهم زیر است :
1- چکیده مدیریتی(خلاصه اجرایی)
2- شرح کسب و کار و بازار هدف
3- تجزیه و تحلیل محیط کسب و کار
4- منابع انسانی و تیم کسب و کار
5- تجزیه و تحلیل تامین کنندگان
6- تجزیه و تحلیل بازار
7- طرح بازاریابی
8- طرح عملیاتی
9- طرح مالی
البته اجزاء طرح کسب و کار همانطور که قبلا بیان شد متناسب با مخاطب کسب و کار تغییرات محتوایی و ساختاری دارد. مثلا در دیاگرام زیر به نحوی دیگری اجزای هشت گانه طرح کسب و کار را ترسیم و برشمرده است:

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.