مدل کسب و کار (Business Model)


ما برای مشکلات شما ایده داریم!

مدل کسب و کار (Business Model)

امروزه طراحي مدل¬هاي کسب وکار به طور فزاينده¬اي از اهميت ویژه برخوردار شده¬ است چرا که راهبردها به آساني قابل تقليد و تکرار شده-اند و ابداع يک مدل کسب و کار نمايانگر حد بالاي تغييرات در ابداع محصولات يا فرايندهاي جديد و کسب ارزش برتر اقتصادی است. در شرایط حاضر دانش و اقتصاد جهان، انتخاب میان تمرکز بر روی منابع داخلی یا فرصت¬های خارجی کافی نیست و لذا باید ارتباطی میان مفاهیم کارآفرینی و مدل کسب و کار ایجاد شود. یک مدل کسب و کار توصیف می¬کند که کسب و کار برای "تولید سود" چگونه باید طراحی شود. يک مدل کسب و کار جديد با بهره¬گيري از مزّيت¬هاي رقابتي مختلف مي¬تواند موجب جهش قابل توجّهي در رقابت¬هاي اقتصادي گردد. راهبردها و مدل¬های کسب و کار نوظهور نه تنها به ساختارها و فرایندهای جدید، بلکه به روشی که کار در سطوح کوچک سازماندهی، مدیریت و هدایت می¬شود نیز منتقل شده است. مدل کسب و کار، هسته¬ی اصلی پاسخ رقابتی هر شرکت به بازار، تعریف گزاره¬ی ارزش، فعایت¬های مورد نیاز، منابع و شرکاء و دانش ار مشتریان، هزینه یا سود مرتبط با عملکرد کلی شرکت است.
طرح ریزی برای تصمیم سازی درست و واقع بینانه برای راه اندازی یک کسب و کار موفق نیازمند دو سند مهم مدل کسب و کار(Business Model) و طرح کسب و کار(Business Plan) است. مدل کسب و کار یک نمای شماتیک(دیاگرام) از کسب و کار را نمایش می دهد.
امروزه دامنه وسیعی از مدل¬های متنوع کسب و کار پیاده¬سازی شده¬اند؛ برخی از این مدل¬ها، شکل تکامل یافته¬ای از مدل¬های سنّتی هستند، در حالی¬که بقیه، کاملاً جدید و نوآورانه می¬باشند. این نوآوری¬های راهبردی و مدل¬های جدید کسب و کار به طور چشمگیر در طرح¬های در حال تغییر سازمانی منعکس می¬شوند. هر مدل کسب و کار مشخص می کند که سازمان برای ایجاد ارزش چه فعالیت هایی انجام می دهد. وضعیت قرارگیری آن بین شرکای بالادستی و پایین دستی زنجیره ازش چگونه است و برای درآمدزایی چه مناسباتی را با مشتریانش برقرار می کند.
بسیار مهم است که شرکت ها درکی صحیح، واضح و مشترك از مدل کسب و کار خود و اجزاي سازنده ي آن داشته باشند چراکه این موضوع در واقع منبع مزیت رقابتی براي شرکت¬ها و صنایع بوده و به آن ها کمک می کند تا شرکت خود را مجدداً احیا نمایند.
مدل کسب و کار، زمینه¬ی شناسایی و برآوردن نیازهای مختلف مشتریان، تعیین موقعیت شرکت در مقایسه با سایر شرکت¬های شبکه/زنجیره¬ی ارزش و نحوه¬ی توزیه درآمد میان آنها را فراهم می¬کند و تبیین آن برای شرکت¬ها امری ضروری شده است.
مدل کسب و کار یک ابزار مفهومی است که دربرگیرنده یک مجموعه از عناصر و روابط بین آن¬ها می¬باشد، که به بیان منطق کسب و کار یک شرکت مشخص می پردازند، که شامل: الف) تشریح ارزشی که شرکت می خواهد به یک یا چند بخش از مشتریان ارائه نماید و ب) یکپارچه سازی شرکت و شبکه های موجودی است که در ایجاد، بازاریابی و تحویل ارزش، سرمایه گذاری ها و تولید درآمد و سود با شرکت همکاری می کنند.

به منظور شناسایی اجزاء تشکیل دهنده¬ی مدل کسب و کار، تحقیقات متنوعی صورت گرفته است ولی از میان همه آنها، کامل¬ترین تحقیق توسط الکساندر استروالدر(Alexander Osterwalder) انجام شده است. مدل ایشان حاصل مطالعه و پژوهشی روی کلیه نظریاتی است که تا آن زمان در این حوزه ارائه شده است. در دیدگاه "استروالدر" (2004)، 9 بلوک (مؤلفه اصلی) سازنده مدل کسب و کار شناسایی شده است.

چهار جزء اصلی مدل مفهومی استوروالدر عبارتند از :
1- محصول : شرکت در چه کسب و کاری فعال است و چه محصولات و پیشنهادهای ارزشی به بازار عرضه می¬کند. کالا این جزء تمامی جنبه هاي مرتبط با پیشنهاد هاي سازمان را تحت پوشش قرار می¬دهد. این عنصر نه تنها کالا ها و خدمات بلکه روشی که با آن شرکت خودش را از رقبا متمایز می کند را نیز دربرمی گیرد.
2- مشتری : مشتریان هدف شرکت چه کسانی هستند و چگونه روابط محکمی با آنها برقرار می شود.. از طریق به کار بردن شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می¬توان با تغییر دادن ارتباط فیزیکی مستقیم با مشتري مفاهیم مربوط به رابطه با مشتري را بهبود بخشید یا حتی تعریف دوباره ای از آن ارایه داد.
3- مدیریت زیر ساخت : شرکت چگونه عاملیت¬های زیرساختی یا تدارکاتی را انجام می¬دهد و چگونه در قالب سازمانی شبکه ای عمل می¬کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه اینترنت تاثیر اساسی بر روشی که شرکت¬ها برای سازماندهی کردن فعالیت¬هاي داخلی و خارجی شرکت به کار می¬برند، دارند. تجزیه و تجزیه مجدد زنجیره ارزش صنعت، فعالیت¬هاي موجود و فعالیت-هاي بازیگران جدید. مدیریت زیرساخت موقعیت سیستم ارزش را نشان می¬دهد که براي تحویل ارایه هاي شرکت و ایجاد و حفظ رابطه مشتري لازم و ضروري می باشد.
4- جنبه های مالی : مدل درآمدی و ساختار هزینه مدل کسب و کار چیست؟ این یک عنصر کلیدي در مدل کسب وکار است. بهترین کالا ها و خدمات و بهترین سطح از ارتباط با مشتري تنها زمانی ارزشمند است، که موفقیت¬هاي مالی بلندمدت براي شرکت فراهم کنند که مدل¬هاي درآمد و هزینه از عوامل تعیین کننده در این مورد می باشند.
از نظر استروالدر، مدل کسب و کار دارای ماهیتی پویا بوده و صرفاً به تبیین مدل منتهی نمی شود، بلکه پس از تبیین مدل ارزیابی شده و در گام بعدی اصلاحات و نوآوری ها لحاظ می¬گردد.بوم مدل کسب و کار(Business Model Canvas):


الکساندر استروالدر و دوستش در کتاب «خلق مدل کسب و کار» با استفاده از این بوم روشی را برای خلق، طراحی و نیز تحلیل مدل کسب و کار معرفی می‌نمایند. این ابزار همچنین برای تحلیل و بررسی مدل کسب و کار رقبا و دیگر شرکت‌ها کاربرد فراوان دارد.
بوم مدل کسب و کار ابزار مدیریتی و کارآفرینانه استراتژیک است که به شما اجازه می‌دهد مدل کسب و کار خود را توصیف، طراحی و اختراع کرده یا آن‌را به چالش طلبیده و یا تغییر دهید.
بوم مدل کسب و کار ابزار ساده تصویری و در عین حال بسیار قدرتمند است که ۹ بخش سازنده‌ی مدل‌کسب و کار را توصیف می‌کند. این بخش‌ها شامل بخش‌(های) مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال(های) توزیع، ارتباط با مشتریان، جریان درآمد، فعالیت‌های اصلی، منابع اصلی، شرکای(تجاری) کلیدی و ساختار هزینه‌ها است.


با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.