شناسایی فرصت و پرورش ایده

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

فرآيند كارآفريني شامل تشخيص فرصت از دنياي نيازها و بهره برداري از فرصت و خلق ارزش است. ايده ارائه يک راه حل جديد براي انجام دادن كارهاست. ايده ها مي توانند به صورت يک الگو، طرح و يا يک برنامه باشند و يا به صورت دستگاهي جديد با روشي نو براي نظارت بر امور و يا حتي يک شيوه نوين مديريتي باشند.
فرصت عبارت است از شانسي كه نياز (يا علاقه يا خواسته) بازار را از طريق يک تركيب خالقانه از منابع به منظور ايجاد ارزش بالاتر تامين مي كند.
تفاوت ايده و فرصت در این موضوع است که ايده لزوماً براي يک فرصت كارآفرينانه نيست هرچند هميشه در قالب فرصت وجود دارد اما اولين قدم در خلق فرصت است و ايده گامي است براي ايجاد فرصت.
به بیان دیگر فرصت مجموعه مساعد و مطلوب از شرايط كه نياز را براي يک محصول و يا خدمت يا كسب و كار ايجاد مي كند و ايده فكر و تصور و انديشه است.
تفاوتي ديگر ایده با فرصت را اینگونه می توان بین نمود که فرصت نيازي است كه بايد تأمين شود. ايده شيوه تأمين آن نياز است. براي تفكيک ايده و فرصت از يكديگر و شناخت رابطة آنها می توان گفت که هر ايده اي يک فرصت نيست، اما هر فرصتي حتماً يک ايده در دل دارد.
تشخیص فرصت کارآفرینانه روند بسیار مهمی است که از سه مرحله اساسی تشکیل می شود:
1- شناسایی فرصت،
2- ارزیابی فرصت و
3- بهره برداری از فرصت.
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.