سرمایه و تامین مالی

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

سرمایه و تامین مالی


شركت ها در تصميمات تامين مالي، با دو منبع تامين مالي داخلي و تامين مالي خارجي روبه رو هستند. منابع مالي داخلي، شامل جريان هاي وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي، فروش دارايي ها و سود انباشته و منابع مالي خارجي در برگيرنده وجوه تحصيل شده از طريق بازار مالي مانند، انتشار اوراق مشاركت، صدور سهام جديد و دريافت تسهيلات مالي از بانك هستند. مديران بايد تصميم بگيرند وجوه مورد نياز خود را چگونه تامين كنند و منابع مالي در دسترس را چگونه مصرف كنند. آنها مي توانند اين منابع مالي را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري سودآور، تسويه بدهي‌هاي موعد رسيده و افزايش سرمايه در گردش كنند.
تامين مالي شركت ها و ساختار بدهی اعم از نوع بدهی و سررسید بدهی شرکت ها يكي از چالش برانگيزترين مباحث در حوزه بازارهاي تامين سرمايه است. ساختار سررسید بدهی به عنوان مهمترين پارامتر موثر بر ارزش شركت ها و براي جهت گيري آنها در بازارهاي سرمايه مطرح گرديده است. تصمیم‌گیری در مورد ساختار بدهی به معنی تامین مالی شرکت، همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است. مدیران به‌ عنوان نمایندگان صاحبان سهام، ترکیب ساختار بدهی شرکت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا در روند افزایش ارزش شرکت که همانا افزایش ثروت سهام‌داران است، تاثیر مثبت به جای گذارد. لذا تعیین یک ساختار بهینه و تامین منابع مالی در شرکتها دارای اهمیت ویژه‌ای است.
تامين مالي در شركت ها به دو صورت انجام مي شود:
1- تامين مالي از طريق بدهي و
2- تامين مالي از طريق سهام.
تامين مالي از طريق بدهي پولي است كه معمولاً در مقابل يك وثيقه به مالك كسب و كار داده مي شود؛ مشروط بر اين كه اصل بدهي به همراه بهره اي ثابت يا متغير در زماني خاص بازپرداخت شود.
با استفاده از لینک ارتباط با ما متقاضیان مشاوره می توانند درخواست خود را ثبت نمایند.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.