مقالات نشریات علمی

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

مقالات نشریات علمی


• عنوان مقاله : واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه


نویسندگان : نرگس ایمانی پور(دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران) ، علیرضا جهاندیده(کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران) و علی داوری(استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران)


چکیده مقاله


از آنجا که بسیاری از کسب‌وکارها به دلایل مختلف درونی و محیطی با اُفول مواجه می‌شوند، مبحث استراتژی‌های بازگشت در ادبیات کسب‌وکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. استراتژی‌های بازگشت، آن دسته از استراتژی‌هایی هستند که سازمان را برای مواجهه با شرایط اُفول و خروج از آن آماده می‌سازند. در این مقاله هدف، شناسایی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه است.
نتایج تحلیل داده‌های کیفی نشان می‌دهد، استراتژی‌های بازگشت در دو دسته کلی محتوامحور و فرایندمحور و در پنج طبقه محوری مستحکم‌سازی دارایی و هزینه، تمرکز بر فعالیت‌های کلیدی، رشد و بازیابی، تغییر ساختار سازمانی و تغییر فرهنگ و رهبری دسته‌بندی می‌شوند.با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله پژوهشی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دانلود نمایید.• عنوان مقاله : شناسایی عوامل پیش‏برنده استفاده از تأمین‌ مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان


نویسندگان : هستی چیت سازان (استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران) ، ساره کولجی (دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران) و افسانه باقری(دانشیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران)


چکیده مقاله


تأمین مالی جمعی روشی نوین برای کارآفرینان به‌منظور تأمین مالی، تحقق و پیشبرد ایده‌ها و پروژه‌های کارآفرینانه آن‌ها است و امکان جمع‏آوری منابع مالی از عموم را برای آن‌ها فراهم می‏سازد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با تمرکز بر جویندگان سرمایه، عوامل پیش‏برنده‌ استفاده از تأمین ‌مالی‌ جمعی توسط کارآفرینان در صنعت گردشگری شناسایی شوند.
با توجه به نتایج به‌دست آمده، عوامل پیش‌برنده استفاده از تأمین مالی جمعی از دیدگاه جویندگان سرمایه را می‌توان در قالب شش محور مجزا طبقه‌بندی نمود که عبارتند از: عوامل مرتبط با جویندگان سرمایه، عوامل مرتبط با تأمین‌کنندگان سرمایه، عوامل مرتبط با پلتفرم، عوامل مرتبط با پروژه و ایده، عوامل مرتبط با روش تأمین مالی جمعی و عوامل مرتبط با محیط و زمینه. هر یک از این محورها خود شامل مقولات و زیرمقولاتی هستند که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته شده است.با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله پژوهشی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دانلود نمایید.عنوان مقاله : فراترکیب عوامل مؤثر بر توسعه کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در اکوسیستم کارآفرینی


نویسندگان : راحیل کردحیدری( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل دانشگاه تربیت مدرس) ، فرشته منصوری مؤید(استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) و سیدحمید خداد حسینی(استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)


چکیده مقاله


نقش کلیدی کارآفرینی و کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در روند رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها روشن است. به‌عنوان یک قاعده کلی، شکل‌گیری و عملکرد مناسب چنین کسب‌وکارهایی در گرو عملکرد مطلوب مقوله‌ای با عنوان اکوسیستم کارآفرینی معرفی می‌شود. ازاین‌رو، توجه به عوامل موجود در این اکوسیستم و تأثیرگذاری آن‌ها بر کسب‌وکارهای فناورانه نوپا، ضروری و هم‌سو با معانی افزایش توسعه اقتصادی و صنعتی و ایجاد مشاغل گوناگون در جوامع است.
در فرآیند این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مؤلفه‌های محتمل اکوسیستم یادشده شناسایی شد. سپس با بهره‌گیری از نظر خبرگان، نتایج حاصل از این روش مورد تحلیل و راستی‌آزمایی قرار گرفت. بر این‌ اساس 12 مؤلفه سیاست‌گذاران، مؤسسه‌های آموزش عالی و دانشگاه‌ها، حمایت‌گران، بازارها، عوامل سازمانی، انکوباتورها، شتاب‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، نهادها، بازیگران و ذی‌نفعان، فرهنگ و اجتماع، و عوامل فردی با در برداشتن 36 مفهوم در 3 بُعد خرد، میانی و کلان نتیجه‌گیری شده است.با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله پژوهشی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دانلود نمایید.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.