مقالات فاقد رتبه علمی

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

مقالات فاقد رتبه علمی


• عنوان مقاله : نوع شناسی مدل های کارآفرینیبخشی از مقاله :


تلاش محققین در ارائه مدلهای کارآفرینی با توجه به جنبه های رویکرد رفتاری و رویکرد ویژگیها و تعاریف کارآفرینی انجام می گردد.در واقع می توان دو دسته مدل را ار ائه نمود:
1- مدل های محتوایی؛
2- مدل های فرآیندی.با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله ترویجی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دریافت نمایید.• عنوان مقاله : کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریتبخشی از مقاله :


سه وظیفۀ اساسی را برای همه ی کارآفرینان موفق، تعیین شده است. این وظایف عبارتند از:

1- نوآوری (کارآفرین باید فرصت های تجاری ناشی از تغییرات در تقاضا و فناوری جدید را شناسایی کند)،

2- سرمایه گذاری ( توانائی و تمایل به یافتن و فراهم کردن سرمایۀ مخاطره آمیز برای یک شرکت) و

3- مدیریت (هنگامی که شرکت تأسیس شده است.)با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله ترویجی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دریافت نمایید.عنوان مقاله : اخلاق کسب و کار در محیط کسب و کار ایرانبخشی از مقاله :


چرا اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار کشور کمرنگ شده است و چرا تکرار رفتارهای غیر اخلاقی زیاد شده است و چرا جایگاه کشور در زمینه فرهنگ اقتصادی و فرهنگ کار جایگاه شایسته ای مطابق آموزه های اسلامی ایرانی نیست ؟
در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخلاق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یک سازمان دروغ نگوید و اختلاس نکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخلاق پایبند بوده است این در حالی است که در دنیا و ادبیات اخلاق کسب و کار مفهوم و گستره اخلاق کسب و کار بسیار متفاوت و گسترده تر است. حاکمیت رفتار اخلاقی در هیات مدیره ، رعایت اصول اخلاقی در برابر کارکنان ، در برابر رعایت حقوق محیط ریست ، در برابر رسانه ها و ذی نفعان بیرونی شرکت ، در برابر زنجیره تامین و پیمانکاران ، در برابر مشتریان و مصرف کنندگان و در برابر نوع سرمایه گذاری شرکت و نوع ارتباط و لابی با دولت و موارد بسیاری دیگر گستره مفهومی اخلاق کسب و کار را شکل می دهد.با استفاده از لینک مشاهده اصل مقاله ترویجی فایل کامل مقاله را برای مطالعه دریافت نمایید.

responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.