اطلاعات و امار کاربردی

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

اطلاعات و امار کاربردی


• بخشنامه دستمزد کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی کار ابلاغ شد


شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه 27 اسفند ماه 1397 پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1398، در اجرای ماده (41) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه چگونگی محاسبه دستمزد کارگران در سال 1398 را مشخص کرد.
بخشنامه دستمزد 1397 مصوب شورای عالی کار


موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار در ايران


پس از ناکامی های متعدد در ساماندهی نظام مجوزها در کشور ، اکنون زمان آن فرا رسیده که رئیس جمهور با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اساسی ، این تکلیف مهم را به انجام رسناند و از این طریق ، بار اداری ناشی از پیجیدگی و پر هزینه بودن فرایند صدور مجوزها را کاهش دهد.

فایل موانع تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در ايران


تحلیل شاخص های بازار کار ایران در فصا بهار 1398


با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر ، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاه مدت این بازار می تواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفع کننده ابهام ها و برخی سوال ها در خصوص این تحولات باشد.

فایل تحليل شاخصهاي بازار كار در فصل بهار 1398
responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.