تصاویر اینفوگرافیک

ما برای مشکلات شما ایده داریم!

تصاویر اینفوگرافیک


• اینفوگرافیک الزامات اقتصاد مقاومتی• سیاست های اقتصاد مقاومتی• ظرفیت های ما برای پیشرفت اقتصادی• اکو سیستم کارآفرینی ایران در مقایسه با سایر اکوسیستم های جهان• 7 عادت بسیار کارآمد• چگونه یک کسب و کار اینترنتی را شروع کنیم؟• ده عادت کارآفرینان موفق


responsive

« راه اندازی کسب و کار موفق با خبرگان و تسهیل گران فرایند کارآفرینی و کسب و کار ناب»علاقمندان به علم کارآفرینی و مدیریت کسب و کار با تسهیل گری و تیم سرمایه انسانی خبرگان مرکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی نوآوران خلاق پارسی(با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) در مسیر ایجاد کسب و کار ، پایدار ، موفق و دارای نرخ رشد براساس سنجش شاخص های کمی و کیفی کارآفرینی قدم بگذارید. افتخار ماست که در طول مسیر شما را همکاری و تا رسیدن به قله موفقیت مساعدت نماییم.